Serveis

Telecomunicacions

Disseny i implantació d’Infraestructures de comunicacions, activitat que es complementa amb la prestació de serveis postvenda de suport tècnic i manteniment, configurant d’aquesta forma projectes clau en mà.


Xarxes cablejat estructurat

Megafonia

Centres emissors RF

Control d'accés

CCTV

(Circuit Tancat de Televisió)

Sistemes anti-intrusió

Projectes de ICT 

(Infraestructura Comuna de Telecomunicacions)

Sistemes d'Oci i entreteniment